Wersja polska English version

Research

To meet the needs of local governments in the field of educational management, we carry out extensive research and provide accurate information supporting educational decisions and offer solutions to problems identified during the research:

 • Research on educational needs
 • Creation of educational strategies for schools and local governments
 • Optimization of the network of schools and educational institutions
 • Research on the educational and training needs of teachers
 • Research on the development of education
 • Analysis of the education system in the context of labor market requirements
 • Creation of educational clusters and cluster initiatives for education
 • Research on the career paths of school graduates

Selected projects and publications in the field of education completed by Dr Agata Pradela and her team:

 1. Pradela A.: „Sposoby przygotowania młodzieży do wejścia na rynek pracy na różnych szczeblach zarządzania oświatą”, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa Nr 06/2008
 2. Pradela A.:  “Model of educational strategy on the level above schools in conjunction with labour market”, Organizacja i Zarządzanie Nr 3(7). Politechnika Śląska, Gliwice 2009
 3. Pradela A.: „Inicjatywy klastrowe w sektorze oświaty”, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa Nr 5/2009
 4. Pradela A.: „Koncepcja badań dla opracowania założeń i uwarunkowań tworzenia inicjatyw klastrowych w systemie oświaty”. Marketing i Rynek Nr 12/2010
 5. Pradela A.: „Koncepcja klastra edukacyjnego dla kształtowania i rozwoju przedsiębiorczości akademickiej”, Przedsiębiorczość - Edukacja 6/2010
 6. Pradela A: Engineering education in the context of labour market requirements and expectations – Polish experiences. Global Journal of Education Engineering. Vol. 14, No 2. (2012)
 7. Pradela A.The Impact of Education on Innovative Economy Polish Experiences. Chinese Business Review Vol. 12, No. 5 (2013)
 8. Pradela A: System of Vocational Education in Poland - Ways of Evaluation. The New Educational Review Vol. 32/2013
 9. Pradela A: Rola systemu poradnictwa zawodowego w edukacji i tworzeniu inicjatyw klastrowych w systemie oświaty. Przedsiębiorczość - Edukacja 9/2013  
 10. Pradela A: Model  of  cooperation  of  the  system  of  education  for  industry - conceptual framework for educational cluster. Management Systems in Production Engineering 1(13)/2014
 11. Pradela A.: Quality of graduates’ preparation for labour market - a ServQual analysis. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol. 174 (2015), pp 1671–1677
 12. Pradela A.: „Istota kształtowania postaw przedsiębiorczości w zarządzaniu oświatą na różnych szczeblach”, w: J. Pyka (red.) Nowoczesność przemysłu i usług. Relacja i wartość strategiach zarządzania przedsiębiorstwami. TNOiK, Katowice 2008
 13. Pradela A.: „Zarządzanie pracownikami”. w: A. Pradela (red.) Przewodnik START. Przedsiębiorczość Akademicka, Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, Gliwice 2009
 14. Pradela A.: „Opodatkowanie dochodu przedsiębiorców”. w: A. Pradela (red.) Przewodnik START. Przedsiębiorczość Akademicka. Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, Gliwice 2009
 15. Pradela A.: “The concept of research on guidelines and considerations of cluster initiatives in education”, w: E. Skawińska (Ed.), Competitiveness Management. Monograph. Publishing House of Poznan University of Technology, Poznan 2010
 16. Pradela A.: „Wspomaganie podejmowania decyzji w inicjatywach klastrowych”,w: R. Konsala, Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2011
 17. Pradela A., (2011), „Rola strategii w tworzeniu inicjatyw klastrowych w systemie oświaty”,  w: J. Pyka (red.) Nowoczesność przemysłu i usług. Dynamika zmian w polskim przemyśle i usługach. TNOiK, Katowice 2011
 18. Flajszok I., Pradela A.: „Zarządzanie wiedzą w procesach kształcenia kadr dla gospodarki”, w: U. Kobylińska (red.) Nowe warunki gospodarowania. Wyzwania dla zarządzania, Diffin, Warszawa 2011
 19. Pradela A, Wilinska A: “Research on educational aspirations of lower secondary schools and secondary school graduates in the aspect of creation of the cluster initiatives in education” w: P. Górski (red.) Kształcenie i rozwój specjalistów i menedżerów. Wyd. AGH, Kraków 2012
 20. Flajszok I., Stawinoga A., Pradela A.: “Ways of financing the tasks of educational system”. w: R. Konsala, Innovations in management and production engineering. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2012
 21. Pradela A. “Ocena efektywności wybranych jednostek system oświaty w Polsce”. w: Kuczmera-Ludwiczyńska E. (red.) Zarządzanie w regionie. Teoria i praktyka. Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2012
 22. Pradela A: “Design regional strategies – participatory tools to reach consensus and reduce conflicts. A case study on educational strategies (ES) in Poland” w: M. Campagna, A. De Montis, F. Isola, S. Lai, C. Pira, C. Zoppi (Ed.) Planning Support Tools: Policy Analysis, Implementation and Evaluation. Proceedings of the Seventh International Conference on Informatics and Urban and Regional Planning INPUT 2012. Italy, Cagliari, May 2012
 23. Pradela A., Boczkowski A., Kuboszek A., Paszkowski W.: Wspomaganie procesu transferu wiedzy w kształtowaniu klimatu akustycznego miast. w: R. Konsala, Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2014
 24. Pradela A., The impact of educational strategies (ES) on local development: determinants of creation and implementation ES with support of participatory tools in Poland w: J. Bartnicka, J. Kaźmierczak, Zarządzanie innowacjami w produkcji i usługach. Monografia. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2014
 25. Pradela A: "Model of cluster initiative in educational system – research on education in conjunction with labour market.” Conference proceedings of the 51st European Congress of the Regional Science Association International. New Challenges for European Regions and Urban Areas in a Globalised World. Spain, Barcelona, August - September 2011
 26. Pradela A: “High performance methods in educational management – international versus Polish experiences”. Conference proceedings of the 5th International Conference: Lean in Services and Higher Education: Transforming the Public Sector. United Kingdom, Portsmouth, January 2012
 27. Pradela A., J. Kaźmierczak, A. Wilińska: “The role of cluster initiatives in educational systems in the improvement of engineering and technology education”. Conference proceeding of 3rd WIETE Annual Conference on Engineering and Technology Education. Thailand, Pattaya, February 2012
 28. Pradela A.: “Career development of school graduates in the aspect of creation of innovative economy – Polish experiences”. Conference proceedings of the 52nd European Congress of the Regional Science Association International. Regions in Motion, Breaking the Path. Slovakia, Bratislava, August 2012
 29. Pradela A.: “Determinants of the employment of people with disabilities in Poland”. SGEM Conference on Political Sciences, Law, Finance, Economics and Tourism. Conference proceedings vol. I, 3-9 September 2014. Bulgaria
 30. Pradela A.: Zarządzanie oświatą dostosowane do potrzeb rynku pracy, Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, Gliwice 2009
 31. Pradela A., Wilińska A., Kaźmierczak J: Kierunki rozwoju lokalnego rynku pracy na terenie Gliwic. Analiza, Diagnoza, Rekomendacje. Raport z badań,  Gliwicki Ośrodek Metodyczny, Gliwice 2012
 32. Pradela A., Żabińska I.: Uwarunkowania zatrudnienia osób niepełnosprawnych w województwie śląskim. Monografia. Wyd. Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, Gliwice 2015
 33. Pradela A. (red.): Przewodnik START. Przedsiębiorczość Akademicka, Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, Gliwice 2009
 34. Pradela A., Tworzenie inicjatyw klastrowych w systemie oświaty (nr 0193/B/H03/2010/39), projekt badawczy własny, Politechnika Śląska, 09.09.2010 – 08.09.2012
 35. Tytuł referatu: „Istota kształtowania postaw przedsiębiorczości w zarządzaniu oświatą na różnych szczeblach”; Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Nowoczesność przemysłu i usług. Relacja i wartość strategiach zarządzania przedsiębiorstwami. Ustroń 09-11 października 2008
 36. Tytuł referatu: „Koncepcja klastra edukacyjnego dla kształtowania  i rozwoju przedsiębiorczości akademickiej”. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Przedsiębiorczość w warunkach integracji europejskiej, Kraków 5-6 października 2009
 37. Tytuł referatu: “The concept of research on guidelines and considerations of cluster initiatives in education”. V Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa: Ekonomiści o współczesnych problemach gospodarczych, Kobylnica k. Poznania 20-21 września 2010
 38. Tytuł referatu: „Wspomaganie podejmowania decyzji w inicjatywach klastrowych”, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, Zakopane  styczeń 2011
 39. Tytuł referatu: „Rola strategii w tworzeniu inicjatyw klastrowych w systemie oświaty”; Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Nowoczesność przemysłu i usług. Dynamika zmian w polskim przemyśle i usługach. Ustroń 13-15 października 2011
 40. Tytuł referatu: „Rola systemu poradnictwa zawodowego w edukacji i tworzeniu inicjatyw klastrowych w systemie oświaty Międzynarodowa Konferencja Naukowa Rola przedsiębiorczości w edukacji. Kraków 3-4 października 2011
 41. Tytuł referatu: “Model of cluster initiative in educational systems – research on education in conjunction with the labour market.” 51st European Congress of the Regional Science Association International. Hiszpania, Barcelona, 29 sierpnia -  02 września 2011
 42. Tytuł referatu “Research on educational aspirations of lower secondary schools and secondary school graduates in the aspect of the creation the cluster initiatives in education” XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zarządzanie Przedsiębiorstwem - Teoria i Praktyka”. AGH, Kraków, listopad 2012
 43. Tytuł referatu: “High performance methods in educational management – international versus Polish experiences”, 5th International Conference: Lean in Services and Higher Education: Transforming the Public Sector, Wielka Brytania, Portsmouth, 25-27 stycznia 2012
 44. Tytuł referatu: “The role of cluster initiatives in educational systems in the improvement of engineering and technology education”. 3rd WIETE Annual Conference on Engineering and Technology Education. Thailand, Pattaya, February 2012
 45. Flajszok I., Stawinoga A., Pradela A.: “Ways of financing the tasks of educational system”. w: E. Konsala, Innovations in management and production engineering. Konferencja Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji  Zakopane, luty 2012.
 46. Tytuł referatu: “Design regional strategies – participatory tools to reach consensus and reduce conflicts. A case study on educational strategies (ES) in Poland”7th International Conference on Informatics and Urban and Regional Planning. Włochy, Cagliari, 9 – 12 maja 2012
 47. Tytuł referatu: “Career development of school graduates in the aspect of creation of innovative economy – Polish experiences”. 52nd European Congress of the Regional Science Association International. Conference proceedings of the 52nd European Congress of the Regional Science Association International. Regions in Motion, Breaking the Path. Słowacja, Bratysława, 21 – 25 sierpnia 2012
 48. Tytuł projektu (numer umowy): START – program promocji i przedsiębiorczości akademickiej w uczelniach wyższych  w województwie śląskim. Typ projektu: Projekt szkoleniowy, Charakter udziału przy realizacji projektu: Pracownik ds. merytorycznych Biura Projektu odpowiedzialny za: zapewnienie spójności metodologicznej projektu, bieżące monitorowanie projektu, ocenę modułów szkoleniowych i doradczych projektu, 02.06.2009 – 30.11.2010, Politechnika Śląska, EFS, POKL, poddziałanie 8.2.1
 49. Kierownictwo projektu badawczego własnego: „Tworzenie inicjatyw klastrowych w systemie oświaty” (nr 0193/B/H03/2010/39)
 50. Nadzór merytoryczny i metodyczny w projekcie: „Gliwicki Rynek pracy – wykorzystać szanse”, październik - listopad 2011 (projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.1 - Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 - Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie)
 51. Kierownik ds. badań odpowiedzialny za nadzór merytoryczny i metodyczny w projekcie: „IPW – innowacyjna platforma współpracy na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych”, styczeń 2013 – czerwiec 2015 (projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Priorytet VII „Promocja Integracji Społecznej”, Działanie 7.2. „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”)
 52. Nadzór merytoryczny nad przygotowaniem „Strategii edukacyjnej miasta Gliwice na lata 2005 – 2012” (Załącznik do Uchwały Nr XXIX/768/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z 23 marca 2005 r.) Praca wykonana na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, czerwiec 2004 – marzec 2005
 53. Opracowanie Diagnozy Potrzeb Edukacyjnych Szkolnictwa Zawodowego w Gliwicach, w szczególności: przeprowadzenie badań fokusowych i panelu dyskusyjnego wśród ekspertów zaangażowanych w procesy dostosowania edukacji do potrzeb rynku pracy w Gliwicach (przedstawiciele środowiska oświatowego i przedsiębiorców), opracowanie raportu z eksperckiego panelu dyskusyjnego. Praca wykonana na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, kwiecień 2010
 54. Opracowanie Analizy Strategicznej dla Strategii Edukacji Miasta Zabrze na lata 2011 – 2021 oraz Strategii Edukacji Miasta Zabrze na lata 2011 – 2021 (Załącznik do Uchwały Nr XV/165/11 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 17.10.2011 r.), Praca wykonana na zlecenie Urzędu Miejskiego w Zabrzu, luty - październik 2011
 55. Opracowanie metodyki badań i opracowanie raportu końcowego z badań  dotyczących diagnozy i analizy kierunków rozwoju  gliwickiego rynku pracy, (współautorstwo w ramach 3-osobowego zespołu badawczego), Praca wykonana na zlecenie Gliwickiego Ośrodka Metodycznego w ramach  projektu „Gliwicki Rynek pracy – wykorzystać szanse”, kwiecień 2011 (projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.1 - Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 - Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie)
 56. Realizacja wywiadów kwestionariuszowych oraz badań fokusowych wśród przedstawicieli systemu oświaty w ramach projektu badawczego pt. „Gliwicki Rynek pracy – wykorzystać szanse”, Praca wykonana na zlecenie Gliwickiego Ośrodka Metodycznego w ramach  projektu „Gliwicki Rynek pracy – wykorzystać szanse”, październik 2010 - listopad 2011 (projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.1 - Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 - Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie)
 57. Opracowanie metodyki badań w zakresie uwarunkowań zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ramach projektu „IPW – innowacyjna platforma współpracy na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych”, Praca wykonana na zlecenie Trawipol-AZ Sp. z o.o. w ramach  projektu „IPW – innowacyjna platforma współpracy na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych”, styczeń 2013 – luty 2015 (projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Priorytet VII „Promocja Integracji Społecznej”, Działanie 7.2. „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”)
 58. Opracowanie ekspertyzy pt. „Model współpracy systemu egzaminów zawodowych z jednostkami samorządu terytorialnego – koncepcja klastra edukacyjnego”, Praca wykonana na zlecenie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w ramach  projektu pt. „Modernizacja egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe”, listopad 2013 (projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Projekt systemowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość oświaty, Działanie 3.2)

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji w polityce prywatności.

×